« تحلیل آماری تغییرات شاخص AQI و داد‌ه‌های شاخص آلودگی هوای تهران از سال 1381 الی 1391 »

نویسنده

چکیده

پدیده آلودگی هوا یکی از ر ه‌آور دهای توسعه صنعتی و اقتصادی است ، که با افزایش جمعیت ، گسترش شهر نشینی ، توسعه حمل و نقل و استفاده بی‌رویه از سوخت‌های فسیلی روز به روز بر شدت آن افزوده می شود. این پدیده امروزه به یکی از معضلات کلان‌شهر تهران تبدیل شده است .
شاخص کیفیت هوا ( AQI ) ، نسخه ارتقاء یافته شاخص استاندارد آلودگی ( PSI ) ، شاخص گزارش‌دهی روزانه کیفیت هوا می‌باشد و بیان‌کننده آن است که هوا پاک و یا آلوده است . این شاخص به تشریح تاثیرات سطوح مختلف آلودگی هوا ، سلامت عمومی و اقدامات احتیاطی در هنگام افزایش میزان آلودگی هوا می‌پردازد . ( گزارش کیفیت هوای تهران ، 1391 )
هدف از این تحقیق تحلیل و بررسی تغییرات شاخص کیفیت هوا ( AQI ) و آلاینده های معیار ( NO2 ، SO2 ، O3 ،PMS ،CO ) آلودگی هوا طی سال های 1381 تا سال 1391 می‌باشد .

نتایج این تحقیق حکایت از کاهش غلظت آلاینده مونواکسید کربن ( CO ) طی این دهه دارد که این خود اشاره به سیاستگذاری‌های مناسبی دارد که در حوزه بخش حمل و نقل ( هم به لحاظ کیفیت حامل‌های انرژی و هم بهبود کارایی و تکنولوژی ) اتخاذ شده است . البته باید توجه داشت که این میزان از آلودگی که سالانه از بخش حمل و نقل وارد هوای تهران می‌شود و هزینه‌هایی را به شهروندان تحمیل می‌کند ، فاصله زیادی با استاندادرهای جهانی دارد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

AQI index changes and data analysis of air pollution in

چکیده [English]

The phenomenon of air pollution is a consequence of industrial and economic development that is sharply increasing day by day by population and urbanization increase development of transporting and extremely use of fossil fuels. Today this phenomenon has been converted to critical problem of metropolitan.
Air Quality Index (AQI) is an enhanced index of Pollutant Standard Index (PSI) and it's air quality index that indicates that whether air is polluted or not. This index explains the influence of different levels of air pollution on public health and precautions when levels of air pollution increase.
The object of this research is to analyze and study on AQI and criteria pollutants changes of air pollution from 1381 to 1391.
The results of this research indicate that density of carbon monoxide has been decreased in last decade that is a result of appropriate policy in the field of transport. By the way the mass of pullutions that enter to Tehran is way different with international standards.

کلیدواژه‌ها [English]

  • AQI
  • Criteria pollutants
  • Tehran City