برآورد تابع مانده تقاضای بلندمدت گازِ GECF

نویسندگان

دانشگاه باهنر کرمان

چکیده

در پی تقاضای رو به افزایش و رشد عرضه گاز طبیعی در سال های اخیر، بازار گاز مورد توجه و مطالعه کارشناسان اقتصادی واقع شده است. کشورهای صادرکننده و واردکننده گاز، هر یک در راستای حداکثر کردن منافع خود در بازار جهانی گاز درصدد سیاست گذاری های ویژه ای هستند. یکی از سیاست های اتخاذ شده توسط کشورهای صادر کننده، تشکیل " مجمع کشورهای صادرکننده گاز " است. از ارکان لازم برای حداکثرسازی منافع ، برآورد تابع تقاضای آن است. در این مقاله تابع مانده تقاضای بلندمدت گاز برآورد شده است. در این راستا از داده‌های سالانه 1980 تا2010 استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهندکه مانده تقاضای با قیمت گاز رابطه منفی و با روند زمانی رابطه مستقیم دارد، به گونه‌ای که با افزایش یک دلار در قیمت گاز میزان تقاضا به اندازه چهار تریلیون متر مکعب کاهش می‌یابد و به طور متوسط در هر سال تقاضا برای گاز به میزان 3/0 تریلیون متر مکعب افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating Long-term Gas Residual Demand for GECF

نویسندگان [English]

  • ommolbanin jalali
  • ommolbanin jalali
  • madjid hatefi madjumerd
  • shahram golestani
چکیده [English]

In recent years, following the rising demand and supply of natural gas, Natural gas market has been studied by economists. Gas exporter and importer countries are involved in special policy so as to maximize their profit. One of such policies, which have been made by gas exporter countries, is foundation of “Gas Exporting Countries Forum” (GECF). Estimating of demand for GECF’s produced natural gas can be considered as one of the important tools to maximize the profit of GECF. In this paper, long-run residual demand function for GECF’s produced gas is estimated. In this regard, the yearly data over the period 1980-2010 are employed. Results indicate that the residual demand for GECF has positive relationship with gas price as well as the fact that there is positive relationship with time trend. Such that a dollar increase in gas prices, GECF’s demand decreases for four trillion cubic meters of gas per year And demand for the GECF’s gas average annual increase of 0.3 trillion cubic meters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Gas Exporting Countries Forum (GECF)
  • Natural gas
  • GECF’s Residual Demand Function
  • Global Demand for Gas
  • Supply of Fringe Group