آزمون انتخاب: ارزشگذاری کالاهای غیر بازاری (زیست محیطی) مبتنی بر رویکرد ترجیحات بیان شده

نویسندگان

چکیده

در دهه‌های اخیر روش‌های متفاوتی برای درونی کردن اثرات جانبی یا تخمین تمایل به پرداخت نهایی برای کالاهای زیست محیطی و کالاهای غیر بازاری پیشنهاد شده‌است. آزمون انتخاب که روشی نوین و از زیر مجوعه‌های الگوسازی انتخاب و از خانواده ترجیحات بیان شده و روشی سیستماتیک در تولید داده می‌باشد،کاربرد های فراوانی در زمینه اقتصاد محیط زیست، اقتصاد حمل و نقل، اقتصاد شهری، بازاریابی، برآورد ترجیحات کشاورزان در مباحث بیمه، مکان یابی دفن زباله دارد. در این مطالعه، روش آزمون انتخاب تشریح و نحوه تعریف ویژگی‌ها و سطوح، طراحی آماری، ساختن مجموعه‌های انتخاب و طراحی پرسشنامه بیان شده‌است. برای ساختن مدل اقتصادی، تئوری ارزش لنکستر و تئوری مطلوبیت تصادفی همراه با در نظر گرفتن توزیع‌های ویبول یا گومبل، مدل لاجیت شرطی، چندجمله‌ای، مختلط، لاجیت با پارامترهای تصادفی بیان شده و در بکارگیری روش لاجیت آشیانه‌ای، فرض (IIA) و آزمون هاسمن- مک فادن مورد بررسی قرار می‌گیرد. در پایان نیز، نحوه کدگذاری داده‌ها و گروه‌بندی سیاست‌های فرضی در مجموعه‌های انتخاب و تخمین به روش حداکثر درستنمایی برای محاسبه قیمت‌های ضمنی و محاسبه اضافه رفاه ناشی از یک سیاست فرضی مطرح می‌گردد. نتایج حاکی از آن است که روش آزمون انتخاب، برتری‌های گسترده‌ای در زمینه جمع آوری داده، انتخاب مدل، تخمین و استخراج تمایل به پرداخت نسبت به سایر روش‌های ارزشگذاری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Choice Experiment: Non Market Commodity (Environmental) valuating based on stated preference and choice modeling

نویسندگان [English]

  • saeed madadi
  • davoud mahmodi niya
  • parviz jalili kamjo
چکیده [English]

In recent decades different ways has been proposed to internalize externalities or to estimate the WTP. The choice experiment is the following sets of choice modeling and stated preference family and it is a systematic method of producing data. This article outlines the various methods of valuing non-market and environmental goods then describes the choice experiment. How to define the attributes and levels, statistical design, building choice sets and design questionnaire are described. To build an economic model for this method Lancaster's theory of value and Random utility theory with regard to Weibull or Gumbel distribution are explained. Conditional, polynomials, mixed logit model, logit with random parameters model and to use a nested logit, the IIA property and how to test Housman - Mac Fadden are discussed. In the final part of this article the data coding and grouping of hypothetical policy in choice sets are explained. Research suggests that the choice experiment method has a wide superiority than other valuation methods in gathering data, select a model, coefficient estimation and WTP and WTA derivation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Choice experiment
  • Externality
  • Conditional and Multinomial logit
  • Housman test