بررسی ارزش های محیط زیستی سه گونه از مهمترین پرندگان تالاب های شمالی ایران (چنگر، اردک سرسبز و باکلان بزرگ) با تاکید بر ارزش اقتصادی

نویسنده

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

اگرچه محیط زیست مهمترین مولفه زیست انسان ها محسوب می شود، اما تا کنون ارزش واقعی و مساعدت های آن به درستی مشخص نشده است. پرندگان یکی از مهمترین مولفه های محیط زیست هستند که در سالهای اخیر تخریب زیستگاه، صید بی رویه، افزایش آلاینده های زیست محیطی و برخورداری از اولویت پایین مدیریتی باعث کاهش زیاد تعداد آنها شده است. هدف از این پژوهش بیان مختصری از ارزش های پرندگان با تاکید بر ارزش اقتصادی سه گونه از مهمترین پرندگان شمال ایران است. برای این منظور دو تالاب بین المللی انزلی و گمیشان در سواحل جنوبی دریای خزر به عنوان مناطق هدف انتخاب شده است. سرشماری نیمه زمستانه و ثبت تعداد پرندگان به تفکیک هر گونه به روش Total Count صورت گرفته است. جهت تعیین ارزش اقتصادی، ارزش ریالی روز بازار در نظر داشته و در نهایت ارزش ریالی کل جمعیت بدست آمده است. ارزش اقتصادی سالانه این سه گونه در این تالاب ها به ترتیب 8/4 و 2/3 میلیارد ریال محاسبه گردید که با ملاحظاتی می توان آنرا با تخمین دو برابر نیز محاسبه کرد. این اعداد، که فقط برای سه گونه محاسبه شده است؛ به خوبی بیانگر اهمیت فوق العاده این اکوسیستم هاست. این نتایج ضمن اینکه می تواند یک راهنمای خوبی برای سایر محققان در ارتباط با ارزش های حیات وحش باشد، می تواند دستاوردی مهمی برای مدیران و دوستداران محیط زیست تلقی شود تا در امر کنترل و کاهش آلاینده ها، حفاظت از زیستگاه ها و خصوصاً مناطق زادآوری پرندگان آبزی همراه با یک توجیه اقتصادی کوشاتر باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental Values of Coot, Mallard, and Great cormorant with emphasis on Economic value in wetlands of the north of Iran

نویسنده [English]

  • jaber aazami
چکیده [English]

Abstract
Although, environment is most components for human life, but up to now, it's real value and contribution is not specified clearly. Birds, are one of the most important elements in the environment, which had already exposed by habitat destruction, increasing environmental pollution and low priority management that reduced their count in recent years. The purpose of this research was brief speech emphasizing the economic value of three species of birds in north of Iran. To achieve these purposes, two wetlands, Anzali and Gomaishan in the south coastal of the Caspian Sea, Iran, were chosen. Semi-winter census and registration numbers is performed on Total Count Procedure. To determine the economic value, market value considered and ultimately the value of the total population was derived. Annual economic value of these three species in the mentioned wetlands respectively, 4.8 and 3.2 billion Rials was calculated with the considerations set it with double the estimate. These numbers which are calculated only for three species can show importance of the ecosystem. While these results can be a good guide for other researchers associated with the value of wildlife, can be considered an important achievement for environmental managers to control and reduce the pollutants, habitat conservation improvement and especially regeneration areas for aquatic birds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coot
  • Mallard
  • Great cormorant
  • Economic Value
  • Birds