تعداد مقالات: 26
2. ارزیابی تابع تقاضای کلی آب (مطالعه موردی استان اصفهان)

دوره 1، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 1-20

رحمان خوش اخلاق؛ مصطفی رجبی


3. نقش نیروگاهها در ایجاد آلاینده های هوا در ایران

دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-14

داوود اذانی؛ مریم لشکری زاده


5. کارتل‌گاز دوپارچه

دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 15-42

ام البنین جلالی؛ ام البنین جلالی؛ مجید هاتفی؛ شهرام گلستانی


6. ارزشگذاری اقتصادی کویر شهداد

دوره 2، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 17-22

مهسا سلمانی زاده؛ مرتضی حسن شاهی


7. آزمون انتخاب: ارزشگذاری کالاهای غیر بازاری (زیست محیطی) مبتنی بر رویکرد ترجیحات بیان شده

دوره 1، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 21-36

سعید مددی؛ داود محمودی نیا؛ پرویز جلیلی کامجو


8. قیمت سایه‌ای و مسیر قیمتGECF براساس راه حل رقابتی و رهبری قیمت

دوره 2، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 30-16

ام البنین جلالی؛ مجید هاتفی؛ شهرام گلستانی


10. بررسی مزیت نسبی جنگل داری وتوسعه اقتصادی در استانهای کشور

دوره 1، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 37-52

احمد جعفری صمیمی؛ علی صالحی


11. ارزش اقتصادی مطبوعیت پارک های جنگلی و تعیین عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر آن ها

دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 43-56

حمید امیرنژاد؛ جعفر اولادی؛ جعفر اولادی؛ مریم پیری کیا


15. تاثیر مرحله دوم هدفمندی یرانه ها بر تقاضای برق خانگی در ایران

دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 54-74

جمال مومیوند؛ جمال مومیوند؛ اسمعیل ابونوری؛ علیرضا عرفانی؛ مجید مداح


16. برآورد ارزش غیربازاری آب گرم گنو در استان هرمزگان

دوره 2، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 60-46

صدیقه بلوکی؛ صدیقه پرون


18. برآورد تابع مانده تقاضای بلندمدت گازِ GECF

دوره 1، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 67-84

ام البنین جلالی؛ ام البنین جلالی؛ مجید هاتفی مجومرد؛ شهرام گلستانی


19. ارزیابی رانت اقتصادی نیروگاه‌های برق آبی استان خوزستان :رهیافت برنامه‌ریزی توسعه ظرفیت

دوره 2، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 75-61

زین علی صادقی؛ محبوبه قاسمی؛ محبوبه قاسمی


22. رابطه علیت بین رشد اقتصادی و. آلودگی هوا

دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 87-100

مرتضی حسن شاهی؛ زهرا نیکو بخت


24. بررسی عوامل مؤثر بر عدم مشارکت بهره‌برداران در پروژه‌های آبخیزداری (مطالعه موردی حوضه آبخیز برنجستانک)

دوره 2، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 630-76

علی آزموده؛ حمید امیرنژاد؛ مهدی زارعی؛ حمید امیرنژاد