نویسنده = اولادی، جعفر
تعداد مقالات: 1
1. ارزش اقتصادی مطبوعیت پارک های جنگلی و تعیین عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر آن ها

دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 43-56

حمید امیرنژاد؛ جعفر اولادی؛ جعفر اولادی؛ مریم پیری کیا


شماره‌های پیشین نشریه