نویسنده = امیرنژاد، حمید
تعداد مقالات: 2
1. ارزش اقتصادی مطبوعیت پارک های جنگلی و تعیین عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر آن ها

دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 43-56

حمید امیرنژاد؛ جعفر اولادی؛ جعفر اولادی؛ مریم پیری کیا


2. بررسی عوامل مؤثر بر عدم مشارکت بهره‌برداران در پروژه‌های آبخیزداری (مطالعه موردی حوضه آبخیز برنجستانک)

دوره 2، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 630-76

علی آزموده؛ حمید امیرنژاد؛ مهدی زارعی؛ حمید امیرنژاد


شماره‌های پیشین نشریه