نویسنده = عرفانی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر مرحله دوم هدفمندی یرانه ها بر تقاضای برق خانگی در ایران

دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 54-74

جمال مومیوند؛ جمال مومیوند؛ اسمعیل ابونوری؛ علیرضا عرفانی؛ مجید مداح


شماره‌های پیشین نشریه