نویسنده = سلمانی زاده، مهسا
تعداد مقالات: 1
1. ارزشگذاری اقتصادی کویر شهداد

دوره 2، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 17-22

مهسا سلمانی زاده؛ مرتضی حسن شاهی


شماره‌های پیشین نشریه