نویسنده = هاتفی، مجید
تعداد مقالات: 1
1. قیمت سایه‌ای و مسیر قیمتGECF براساس راه حل رقابتی و رهبری قیمت

دوره 2، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 30-16

ام البنین جلالی؛ مجید هاتفی؛ شهرام گلستانی


شماره‌های پیشین نشریه