نویسنده = محمودی نیا، داود
تعداد مقالات: 1
1. آزمون انتخاب: ارزشگذاری کالاهای غیر بازاری (زیست محیطی) مبتنی بر رویکرد ترجیحات بیان شده

دوره 1، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 21-36

سعید مددی؛ داود محمودی نیا؛ پرویز جلیلی کامجو


شماره‌های پیشین نشریه