نویسنده = هاتفی، مجید
تعداد مقالات: 2
1. کارتل‌گاز دوپارچه

دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 15-42

ام البنین جلالی؛ ام البنین جلالی؛ مجید هاتفی؛ شهرام گلستانی


2. برآورد تابع مانده تقاضای بلندمدت گازِ GECF

دوره 1، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 67-84

ام البنین جلالی؛ ام البنین جلالی؛ مجید هاتفی مجومرد؛ شهرام گلستانی


شماره‌های پیشین نشریه