کلیدواژه‌ها = تمایل به پرداخت
تعداد مقالات: 2
1. ارزش اقتصادی مطبوعیت پارک های جنگلی و تعیین عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر آن ها

دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 43-56

حمید امیرنژاد؛ جعفر اولادی؛ جعفر اولادی؛ مریم پیری کیا


2. برآورد ارزش غیربازاری آب گرم گنو در استان هرمزگان

دوره 2، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 60-46

صدیقه بلوکی؛ صدیقه پرون